Osteopaat
Timothy Cocquyt

Osteopathie vs Chiropractor

Zowel een osteopaat als chriropractor zullen uw lichaamsklachten behandelen op een manuele wijze.
Beiden worden wel eens benoemd als “kraker” omdat bij de manipulaties die zij uitvoeren op het lichaam soms een krakend geluid wordt waargenomen ten gevolge van een ontsnapping van gas tussen de wervels. Een chiropractor gaat ervan uit dat de klachten van de patiënten voornamelijk voortkomen uit een probleem met de wervelkolom en de behandeling bestaat daarom voornamelijk uit een manipulatie van de wervelkolom.

Een osteopaat behandelt naast de wervelkolom ook spieren en andere weefsels om vanuit een holistische visie waarbij de verbanden tussen de verschillende lichaamsdelen wordt bekeken, de patiënt te helpen. Een osteopaat zal dikwijls ook alleen de blokkages in de wervelkolom behandelen en uitgaan van de natuurlijke herstelkracht van het lichaam om te corrigeren.
Een chiropractor zal meestal meerdere, zoniet alle, wervels manipuleren.